Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biologia B
Chemia Ch
Edukacja muzyczna Em
Edukacja plastyczna Ep
Edukacja wczesnoszkolna Ew
Etyka E
Fizyka F
Geografia G
Historia H
Historia i społeczeństwo His
Humanitas Hum
Informatyka I
Język angielski Ja
Język niemiecki Jn
Język polski Jp
mat dod md
Matematyka Mat
Muzyka Muz
Plastyka Pl
Przedszkole Przed
Przyroda Prz
Religia R
Technika T
Wiedza o społeczeństwie Wos
Wychowanie Fizyczne WF
WZR WZR
Zajęcia artystyczne Za
Zajęcia komputerowe Zk
Zajęcia teczniczne Zt
Zajęcia z wychowawcą Z z wych

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
    ul. Skwerowa 21
    41-217 Sosnowiec
  • +48 32 2948142

Galeria zdjęć