Kalendarz

Plan pracy szkoły 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.

Pierwsze śródrocze: 04.09.2017 - 28.01.2018

Drugie śródrocze: 12.02.2018 - 22.06.2018

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 - 31.12.2017

Ferie zimowe: 29.01.2018 - 11.02 .2018

Przerwa wiosenna: 29.03.2018 - 03.04.2018

Ferie letnie: 24.06.2018 - 31.08.2018

 

Terminy egzaminów gimnazjalnych:

- w części humanistyczna: 18.04.2018 (środa):

z zakresu: hist. i wos.: godz. 9.00,

z zakresu j.pol.: godz. 11.00

- w części mat. – przyr.: 19.04.2018 (czwartek):

z zakresu przed. przyr. godz. 9.00

z zakresu matematyki: godz. 11.00

- w części j. obcy nowożytny: 20.04.2018 (piątek)

poziom podstawowy: godz. 9.00

poziom rozszerzony: godz. 11.00

 

DNI WOLNE USTAWOWO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH (ZAJĘĆ LEKCYJNYCH) w r. szk.: 2017/2018

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.11.2017

środa

Wszystkich Świętych

___

 

11.11.2017

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

 

___

01.05.2018

wtorek

1 Maja - Święto Pracy

___

 

03.05.2018

 

czwartek

Święto Konstytucji

3 Maja

02.05.2017 (środa)

04.05.2018 (piątek)

 

31.05.2018

 

 

czwartek

 

Boże Ciało

 

01.06.2017 (piątek)

 

 

Terminy zebrań z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; godz. 17.00 oraz godz. 16.00 – rodzice dzieci przedszkolnych:

 

 1. 06.09.2017 (środa) PM, SP, Gim.

 2. 25.10.2017 (środa) SP, Gim.

 3. konsultacje 15.11.2017 (środa) SP i Gim.

 4. 13.12.2017 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) SP, Gim.

 1. 24.01.2018 (środa) PM, SP, Gim.

 2. 14.03.2018 (środa) SP, Gim.

 3. konsultacje 25.04.2018 (środa) SP, Gim.

 4. 23.05.2017 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) PM, SP, Gim.

 

Konferencje; godz. 15.00

 

 1. 06.09 2017 (środa); nauczyciele PM, SP, Gim.- szkoleniowa

 2. 13.09.2017 (środa); nauczyciele PM, SP, Gim. - nadzór pedagogiczny

 3. 18.10.2017 (środa; wyniki sprawdzianu i egzaminów); SP i Gim.

 4. 22.01.2018 (poniedziałek; klasyfikacyjna) SP i Gim.

 5. 24.01.2018 (plenarna po I sem.); PM, SP i Gim.

 6. 16.05.2018 (środa); PM, SP i Gim.

 7. 18.06.2018 (poniedziałek; klasyfikacyjna); SP i Gim.

 8. 26.06.2018 (wtorek, plenarna po zakończeniu roku szkolnego); PM, SP, Gim.

 

 

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci przedszkolnych – termin ustala wychowawca grupy dostosowując go do rozkładu zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć