• INFORMACJE

    • mgr Sylwia Tatara

     Doradca zawodowy w szkole:

     • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno - zawodowe,
     • prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej,
     • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
     • wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
     • inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
     • współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki /Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izba Rzemieślnicza,
     • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
     • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia spójności działań szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

      

     Co Ty i Twoi rodzice powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

     Przez dziesiątki lat wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie, często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 roku.
     Zapraszam do zapoznania się z informacjami na powyższy temat:

     http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=materialy_promocyjne/materialy 


     Szanowni Państwo!

     Ukazał się już harmonogram rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022.

     Załączona tabela pokazuje w skrócie wszystkie etapy wraz z terminami.

     TERMINARZ


     Oryginalny dokument MEN  wraz z terminami rekrutacji uzupełniającej znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/529fdce8-2802-46b5-a7e7-de0573368611

     Padlet doradztwa zawodowego - to narzędzie, które także jest/będzie na bieżąco uzupełniane, a znajduje się pod adresem:  https://padlet.com/sylwiatatara/d4dv7uie9e8b9nc0   

     "Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022"

     Infograf_rekr_21_20.pdf