•  

       Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu (dawniej w strukturze ZSO 11)


     Drodzy Absolwenci!
     Pragniemy podnosić jakość swojej pracy. Chcemy poznać opinie o naszej Szkole- jej funkcjonowaniu, nauczaniu i atmosferze.
     Będziemy wdzięczni, gdy podzielicie się z nami informacjami o swoich dalszych losach edukacyjno-zawodowych. W tym celu serdecznie prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcielibyśmy wykorzystać do dalszej pracy.


          Co roku z uwagą przyglądamy się, jakie są losy absolwentów naszego Gimnazjum. Zanim tę decyzję podejmie każdy przyszły absolwent naszej placówki, korzysta on z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne są w tym wypadku również Dni Otwarte szkół ponadgimnazjalnych organizowane co roku w naszym mieście oraz Mini Targi szkół ponadgimnazjalnych, organizowane na terenie naszej szkoły przez doradcę zawodowego.

     Zanim uczeń stanie się absolwentem szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum. A to zagadnienie wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie dokonują analizy wraz
     z nauczycielami. Jest to jedno z wielu działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi daje szansę naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Uczymy uczniów właściwego rozplanowania czasu pracy oraz prawidłowego kodowania odpowiedzi.

       Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Sosnowcu oraz ze względu na komunikację publiczną w Dąbrowie Górniczej (głównie Licea Ogólnokształcące).

     Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki.

     Poniżej przedstawiamy analizę danych dotyczących czterech roczników naszych absolwentów.

      

     Losy absolwentów Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu.

      

     Rok szkolny

     Liczba uczniów klas III ogółem

     Liczba absolwentów

     TYP SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

     Technikum

     Liceum Ogólnokształcące

     Zasadnicza Szkoła Zawodowa

     2010/2011

      

      

     19

      

     19

      

     7

     37%

     8

     42%

     4

     21%

     2011/2012

      

      

     20

      

     20

      

     10

     50%

     8

     40%

     2

     10%

     2012/2013

      

     13

      

      

     12

     6

     50%

     2

     17%

     4

     33%

     2013/2014

      

     18

      

      

     16

     7

     44%

     7

     44%

     2

     12%

     2014/2015 9 9

     4

      

     45%

     2

     22%

     3

     33%

      

      

     Dawid Surmik – absolwent 2001/2002

     Tytuły i stopnie naukowe

     • 17 czerwca doktor 
     • 2010-obecnie doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN;
     • 2010 magister paleontologii,  Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

     Nagrody i stypendia

     • 2009-2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe

     http://www.us.edu.pl/dawid-surmik

     Mateusz Bochenek- absolwent 2008/2009

     • poseł na Sejm IX kadencji
     • Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca 
     • Asystent Marszałka Województwa Śląskiego w: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
     • Asystent Prezydenta Miasta Sosnowca

      

     Paulina Górecka- absolwentka 2011/2012

     • Nagroda – najlepsza absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.