Dla Rodziców

zebrania i konsultacje

Rok szkolny 2019/20

 

Terminy zebrań z rodzicami uczniów szkoły podstawowej ; godz. 17.00 oraz godz. 16.00 – rodzice dzieci przedszkolnych:

 

 1. 04.09.2019 (środa) PM, SP,

 2. 23.10.2019 (środa) SP

 3. konsultacje 13.11.2019 (środa) SP

 4. 11.12.2019 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) SP

 1. 08.01.2020 (środa) PM, SP

 2. 11.03.2020 (środa) SP

 3. konsultacje 22.04.2020 (środa) SP

 4. 20.05.2020 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) PM, SP

 

 

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci przedszkolnych – termin ustala wychowawca grupy dostosowując go do rozkładu zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć