Podręczniki

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

DO KLAS I -VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. H. SIENKIEWICZA
W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

Przedmiot

Klasa

Numer programu

Nazwa programu

Autorzy programu, Wydawnictwo

Nazwa podręcznika

Numer

ewidencyjny

w wykazie MEN/ Podpis nauczyciela

Szkoła podstawowa –I etap edukacyjny

Klasa I – III

edukacja wczesnoszkolna

I

SP37-24/2017-EW

Elementarz odkrywców

 

Teresa Janicka -Panek

Nowa Era

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

cz.1-4

 

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna cz. 1-2

790/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

790/2/2017

 

 

 

 

II

SP37-24/2017-EW

Elementarz odkrywców

Barbara Stępień

Nowa Era

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1 - 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

 

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1 - 2

790/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

790/4/2018

III

 

Elementarz odkrywców

Barbara Stępień

Nowa Era

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1 - 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

 

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 3, Edukacja matematyczna, część 1 - 2

790/5/2019

język angielski

I

 

 

 

 

 

 

 

 

SP37-47/2017-JA

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik

 

 

Nowa Era

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Hello Explorer 1

 

 

830/1/2017

 

 

 

 

830/2/2018

II

SP37-47/2017-JA

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik

 

 

Nowa Era

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Hello Explorer 2

830/2/2018

 

III

SP37-47/2017-JA

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej

Dorota Sikora-Banasik

 

 

Nowa Era

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Hello Explorer 2

830/3/2019

 

Etyka

I-III

DKW 4014-65/00

Program nauczania etyki
w klasach 1-3 "Chcemy być lepsi "

 

Marek Gorczyk

 

 

Religia

I

AZ-1-01/12

W rodzinie dzieci Bożych

Program do nauczania religii w klasach I-III SP.

Jedność Kielce

Żyjemy w Bożym świecie

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek; Red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

AZ-11-01/12-KI-1/12

II

AZ-1-01/12

W rodzinie dzieci Bożych

Program do nauczania religii w klasach I-III SP.

Jedność Kielce

Idziemy do Jezusa

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

AZ-12-01/12-Kl-3/12

III

AZ-1-01/12

W rodzinie dzieci Bożych

Program do nauczania religii w klasach I-III SP.

Jedność Kielce

Jezus jest z nami

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

AZ - 13-01/12-Kl-4/13

 

Szkoła podstawowa –II etap edukacyjny

język polski

IV

SP37-28/2017-JP

"Jutro pójdę w świat" . Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szk.podst

Andrzej Surdej

WSiP

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat

 

 

 

868/1/2017

 

 

 

 

V

SP37-28/2017-JP

"Jutro pójdę w świat" . Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szk.podst

Andrzej Surdej

WSiP

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat

868/2/2018

VI

SP37-28/2017-JP

"Jutro pójdę w świat" . Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szk.podst

Andrzej Surdej

WSiP

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

Jutro pójdę w świat

868/3/2019

VII

SP37-48/2017-JP

"Jutro pójdę w świat" . Program nauczania j. polskiego
w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Andrzej Surdej

 

WSiP

W Bobiński: Świat w słowach i obrazach

Z. Czarniecka-Rodzik: Gramatyka i stylistyka

 

 

 

 

868/4/2017

 

865/6/2017

VIII

SP37-48/2017-JP

"Jutro pójdę w świat" . Program nauczania j. polskiego
w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Andrzej Surdej

 

WSiP

W Bobiński: Świat w słowach i obrazach

Z. Czarniecka-Rodzik: Gramatyka i stylistyka

865/5/2018

 

865/7/2018

historia

IV

SP37-27/2017-H

Program nauczania historii
w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

 

 

Anita Plumińska - Mieloch

 

WSiP

W.Kalwat. M.Lis: Historia.

 

 

 

882/1/2017

 

 

 

 

V

SP37-27/2017-H

Program nauczania historii
w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

 

 

Anita Plumińska - Mieloch

 

WSiP

A. Plumińska - Nieloch, I. Kąkolewski, K. Kowalewski : Historia.

882/2/2018

VI

SP37-27/2017-H

Program nauczania historii
w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

 

 

Anita Plumińska - Mieloch

 

WSiP

Anita Plumińska - Mieloch,

I. Kąkolewski

Historia

882/3/2019

VII

 

SP37-44/2017-H

 

 

Program nauczania historii
w klasach IV - VIII szkoły podstawowej " Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej

877/4/2017

 

 

 

 

 

 

VIII

 

SP37-44/2017-H

 

 

Program nauczania historii
w klasach IV - VIII szkoły podstawowej " Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej

877/5/2018

matematyka

IV

SP37-40/2017-M

Program nauczania matematyki "Matematyka z kluczem"

 

Marcin Braun

 

Nowa Era

 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 4 i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 4

875/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

V

SP37-40/2017-M

Program nauczania matematyki "Matematyka z kluczem"

 

Marcin Braun

 

Nowa Era

 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5 i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5

875/2/2018

VI

 

 

Program nauczania matematyki

dla klas 4–8 szkoły podstawowej

 

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

Matematyka z kluczem.

875/3/2019

 

VII

SP37-39/2017-M

Matematyka z kluczem

Program nauczania matematyki w klasach 7 - 8 szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

Nowa Era

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 7 i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 7

875/4/2017

VIII

SP37-39/2017-M

Matematyka z kluczem

Program nauczania matematyki w klasach 7 - 8 szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

Nowa Era

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 8 i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 8

 

875/5/2018

chemia

VII

SP37-38/2017-CH

Program nauczania chemii
w szkole podstawowej

Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 7

785/1/2017

VIII

SP37-38/2017-CH

Program nauczania chemii
w szkole podstawowej

Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 8

785/2/2018

Przyroda

IV

SP37-43/2017-P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemnice przyrody” - Program nauczania przyrody
w klasy 4 szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Golanko

 

Nowa Era

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 4

863/2017

Biologia

V

SP37-23/2017-B

Program nauczania biologii
w klasach V-VIII szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

 

Nowa Era

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls Życia 5

 

844/1/2018

VI

SP37-23/2017-B

Program nauczania biologii
w klasach V-VIII szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

 

Nowa Era

Joanna Stawarz

Puls Życia 6

844/2/2019

 

VII

SP37-23/2017-B

Program nauczania biologii
w klasach V-VIII szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

 

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

Puls życia7

844/4/2017

VIII

SP37-23/2017-B

Program nauczania biologii
w klasach V-VIII szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

 

Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls Życia 8

844/3/2018

Fizyka

VII

SP37-37/2017-F

Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej "Spotkania z fizyką"

Grażyna Francuz - Ornat , Teresa Kulawik

 

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką

885/1/2017

VIII

SP37-37/2017-F

Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej "Spotkania z fizyką"

Grażyna Francuz - Ornat , Teresa Kulawik

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką

885/2/2018

geografia

V

SP37-34/2017-G

"Planeta Nowa"

Ewa M. Tuz, Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa 5

 

906/1/2018

VI

SP37-34/2017-G

"Planeta Nowa"

Ewa M. Tuz, Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa 6

906/2/2019

 

VII

SP37-34/2017-G

"Planeta Nowa"

Ewa M. Tuz, Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Planeta Nowa7

906/3/2017

VIII

SP37-34/2017-G

"Planeta Nowa"

Ewa M. Tuz, Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa 8

906/4/2018

Język angielski

IV

SP37-25/2017-JA

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl. IV - VIII szk. podst.

 

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska - Kuleta, Dorota Wosińska

 

Nowa Era

 

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 4

Podręcznik i ćwiczenia dla kl IV

 

 

 

837/1/2017

V

SP37-25/2017-JA

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl. IV - VIII szk. podst.

 

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska - Kuleta, Dorota Wosińska

 

Nowa Era

 

 

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 5

Podręcznik i ćwiczenia dla kl V

 

837/2/2018

 

VI

SP37-25/2017-JA

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl. IV - VIII szk. podst.

 

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska - Kuleta, Dorota Wosińska

 

Nowa Era

 

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Junior Explorer 6

837/3/2019

 

VII

SP37-26/2017-JA

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl. IV - VIII szk. podst.

 

 

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska - Kuleta, Dorota Wosińska

 

Nowa Era

Angela Bandis, Diana Shotton

Teen Explorer 7

 

837/4/2017

 

VIII

 

SP37-26/2017-JA

 

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego w kl. IV - VIII szk. podst.

 

 

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska - Kuleta, Dorota Wosińska

Nowa Era

Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus

Repetytorium ósmoklasisty,

 

 

 

926/2018

 

Język niemiecki

VII

SP37-35/2017 -JN

Program nauczania języka niemieckiego w kl. VII - VIII. Kurs dla początkujących "Meine Deutschtour"

Nowa Era

 

Ewa Kościelniak - Walerska, Małgorzata Kosacka

Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour 7

838/1/2017

VIII

SP37-35/2017 -JN

Program nauczania języka niemieckiego w kl. VII - VIII. Kurs dla początkujących "Meine Deutschtour"

Nowa Era

 

Ewa Kościelniak - Walerska, Małgorzata Kosacka

Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour 8

838/2/2018

Technika

IV

SP37-29/2017-T

Jak to działa”

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

295/1/2017

V

SP37-29/2017-T

Jak to działa”

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

295/2/2018

VI

SP37-29/2017-T

Jak to działa”

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa?

295/3/2019

 

Informatyka

IV

SP37-41/2017-I

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lubię to!"

Michał Kęska

Nowa Era

 

 

V

SP37-41/2017-I

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lubię to!"

Michał Kęska

Nowa Era

 

 

VI

SP37-41/2017-I

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lubię to!"

Michał Kęska

Nowa Era

Michał Kęska

Lubię to !6

847/3/2018

 

VII

SP37-42/2017-I

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lubię to!"

Michał Kęska

Nowa Era

 

 

VIII

SP37-42/2017-I

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej "Lubię to!"

Michał Kęska

Nowa Era

 

 

Wychowanie fizyczne

IV

SP37-45/2017-WF

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Anna Zdrodowska

Sławomir Wiśniowski

 

 

V

SP37-45/2017-WF

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Anna Zdrodowska

Sławomir Wiśniowski

 

 

VI

SP37-45/2017-WF

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Anna Zdrodowska

Sławomir Wiśniowski

 

 

VII

SP37-46/2017-WF

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Anna Zdrodowska

Sławomir Wiśniowski

 

 

VIII

SP37-46/2017-WF

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Anna Zdrodowska

Sławomir Wiśniowski

 

 

Plastyka

IV

SP37-30/2017-PL

"Do Dzieła"

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki
dla klasy 4 szkoły podstawowej

903/1/2017

V

SP37-30/2017-PL

"Do Dzieła"

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki
dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

903/2/2018

VI

SP37-30/2017-PL

"Do Dzieła"

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła!

903/3/2018

 

VII

SP37-31/2017-PL

"Do Dzieła"

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki
dla klas 7 szkoły podstawowej

 

 

903/4/2017

Religia

IV

AZ-2-02/12

Odrywamy tajemnice Bożego światła

Wydawnictwo Jedność

Miejsca pełne BOGActw klasa IV

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 

AZ-21-02/12-KI-1/12

V

AZ-2-02/12

Odrywamy tajemnice Bożego światła

Wydawnictwo Jedność

Spotkania uBOGAcające klasa V

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 

AZ-22-02/12-KI-1/13

VI

AZ-2-02/12

Odrywamy tajemnice Bożego światła

Wydawnictwo Jedność

Tajemnice BOGAtego życia klasa VI

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 

AZ-23-02/12-KI-3/14

VII

AZ-3-01/13

 

"Kim jestem jako człowiek, Kim chcę być jako chrześcijanin"

 

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa kl. VII

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

 

 

AZ-31-01/13-Kl-3/13

VIII

AZ-3-01/13

 

"Kim jestem jako człowiek, Kim chcę być jako chrześcijanin"

 

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi klasa VIII

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

AZ-32-01/13-KI-4/14

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

SP37-1/2019-WDŻ

"Wędrując ku dorosłości" - program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

 

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 

 

 

 

 

V

SP37-2/2019-WDŻ

"Wędrując ku dorosłości" - program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" dla uczniów klasy V szkoły

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 

VI

SP37-3/2019-WDŻ

"Wędrując ku dorosłości" - program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" dla uczniów klasy VI szkoły

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 

 

 

VII

SP37-4/2019-WDŻ

"Wędrując ku dorosłości" - program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" dla uczniów klasy VII szkoły

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 

VIII

SP37-5/2019-WDŻ

"Wędrując ku dorosłości" - program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" dla uczniów klasy VIII szkoły

Teresa Król

Wydawnictwo Rubikon

 

 

 

 

 

 

Etyka

IV-VIII

G4-22/2011-ET

Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

 

 

Doradztwo zawodowe

VII - VIII

SP37-36/2017-DZ

 

 

 

 

WOS

VIII

SP37-49/2018-WOS

"Dziś i jutro " wiedzy
o społeczeństwie w szkole podstawowej

 

Barbara Furman

 

Nowa Era

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

"Dziś i jutro"

 

874/2017

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

SP37-50/2018-EDB

"Żyję i działam bezpiecznie" Program nauczania dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

 

Nowa era

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

846/2017

Muzyka

IV

 

 

 

 

SP37-32/2017-MU

 

 

 

"Lekcja muzyki"

 

 

 

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki 4

 

852/1/2017

 

V

SP37-32/2017-MU

"Lekcja muzyki"

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki 5

852/2/2018

VI

SP37-32/2017-MU

"Lekcja muzyki"

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

852/3/2019

 

 

VII

SP37-33/2017-MU

 

"Lekcja muzyki"

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki 7

852/4/2017

 

 

Wykaz podręczników/ćwiczeń do religii dla kl. I-VIII w roku szkolnym 2019/2020:

Kl. I SP AZ-11-01/12-KI-1/12 
Żyjemy w Bożym świecie 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce


 

Kl. II i III SP AZ-12-01/12-KI-3/12 
Idziemy do Jezusa 
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce


 

Kl. IV SP AZ-21-02/12-KI-1/12 
Miejsca pełne BOGActw (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce


 

Kl. V SP AZ-22-02/12-KI-1/13 
Spotkania uBOGAcające (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
autorzy: 
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce


 

Kl. VI SP AZ-23-02/12-KI-3/14 
Tajemnice BOGAtego życia (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce


 

Kl. VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa (podręcznik)
AZ-31-01/13-KI-3/13 
autorzy: ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,E. Parszewska


 

Kl. VIII Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi (podręcznik)
AZ-32-01/13-KI-4/14 
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
    ul. Skwerowa 21
    41-217 Sosnowiec
  • +48 32 2948142

Galeria zdjęć