Kalendarz

Plan pracy szkoły 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 3 września 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

Pierwsze śródrocze: 03.09.2018 - 28.01.2019

Drugie śródrocze: 26.02.2019 - 21.06.2019

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 - 31.12.2018

Ferie zimowe: 11.02.2019 - 24.02 .2019

Przerwa wiosenna: 18.04.2019 - 23.04.2019

Ferie letnie: 22.06.2019 - 31.08.2019

Terminy egzaminów gimnazjalnych:

 

- w części humanistyczna: 10.04.2019 (środa):

z zakresu: hist. i wos.: godz. 9.00,

z zakresu j.pol.: godz. 11.00

- w części mat. – przyr.: 11.04.2019 (czwartek):

z zakresu przed. przyr. godz. 9.00

z zakresu matematyki: godz. 11.00

- w części j. obcy nowożytny: 12.04.2019 (piątek)

poziom podstawowy: godz. 9.00

poziom rozszerzony: godz. 11.00

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

- język polski : 15.04.2019 (poniedziałek) - godz. 9.00

- matematyka : 16.04.2019 (wtorek) - godz. 9.00

- język obcy nowożytny : 17.04.2019 - godz. 9.00

 

DNI WOLNE USTAWOWO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH (ZAJĘĆ LEKCYJNYCH) w r. szk.: 2018/2019

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.11.2018

czwartek

Wszystkich Świętych

02.11.2018 (piątek)

 

11.11.2018

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

 

___

01.05.2019

środa

1 Maja - Święto Pracy

___

 

 

03.05.2019

 

 

piątek

 

Święto Konstytucji

3 Maja

 

02.05.2019 (czwartek)

 

 

20.06.2019

 

 

czwartek

 

Boże Ciało

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; godz. 17.00 oraz godz. 16.00 – rodzice dzieci przedszkolnych:

 

 1. 05.09.2018 (środa) PM, SP, Gim.

 2. 24.10.2018 (środa) SP, Gim.

 3. konsultacje 14.11.2018 (środa) SP i Gim.

 4. 12.12.2017 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) SP, Gim.

 1. 23.01.2019 (środa) PM, SP, Gim.

 2. 13.03.2019 (środa) SP, Gim.

 3. konsultacje 24.04.2019 (środa) SP, Gim.

 4. 15.05.2019 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) PM, SP, Gim.

 

Konferencje; godz. 15.00

 

 1. 12.09.2018 (środa); nauczyciele PM, SP, Gim. - nadzór pedagogiczny

 2. 17.10.2018 (środa; wyniki sprawdzianu i egzaminów); SP i Gim.

 3. 16.01.2019 (poniedziałek; klasyfikacyjna) SP i Gim.

 4. 23.01.2019 (plenarna po I sem.); PM, SP i Gim.

 5. 15.05.2019 (środa); PM, SP i Gim.

 6. 17.06.2019 (poniedziałek; klasyfikacyjna); SP i Gim.

 7. 25.06.2019 (wtorek, plenarna po zakończeniu roku szkolnego); PM, SP, Gim.

 

 

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci przedszkolnych – termin ustala wychowawca grupy dostosowując go do rozkładu zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć