Kalendarz

Plan pracy szkoły 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 2 września 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

Pierwsze śródrocze: 02.09.2019 - 12.01.2020

Drugie śródrocze: 27.01.2020 - 26.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 - 31.12.2019

Ferie zimowe: 13.01.2020 - 26.01 .2020

Przerwa wiosenna: 09.04.2020 - 14.04.2020

Ferie letnie: 27.06.2020 - 31.08.2020

 

 

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

- język polski : - godz. 9.00- 16.05.2020

- matematyka : - godz. 9.00 - 17.05.2020

- język obcy nowożytny : - godz. 9.00 - 18.05.2020

 

DNI WOLNE USTAWOWO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH (ZAJĘĆ LEKCYJNYCH) w r. szk.: 2019/2020

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.11.2019

piątek

Wszystkich Świętych

 

 

11.11.2019

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości

 

___

01.05.2020

piątek

1 Maja - Święto Pracy

___

 

 

03.05.2020

 

 

niedziela

 

Święto Konstytucji

3 Maja

 

-----

 

11.06.2020

 

 

czwartek

 

Boże Ciało

 

12.06.2020 ( piątek)

 

Terminy zebrań z rodzicami uczniów szkoły podstawowej ; godz. 17.00 oraz godz. 16.00 – rodzice dzieci przedszkolnych:

 

 1. 04.09.2019 (środa) PM, SP,

 2. 23.10.2019 (środa) SP

 3. konsultacje 13.11.2019 (środa) SP

 4. 11.12.2019 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) SP

 1. 05.02.2020 (środa) PM, SP

 2. konsultacje 11.03.2020 (środa) SP w godz. 15.00 - 17.00

 3. konsultacje 15.04.2020 (środa) SP w godz. 15.00 - 17.00

 4. 06.05.2020 (środa; informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie

z zachowania) PM, SP godz. 17.00

 

Konferencje; godz. 15.00

 

 1. 11.09.2019 (środa); nauczyciele PM, SP - nadzór pedagogiczny

 2. 16.10.2019 (środa; wyniki sprawdzianu i egzaminów); SP

 3. 05.02.2020 (wtorek: klasyfikacyjna) SP

 4. 12.02.2020 (środa, plenarna po I śród.); PM, SP

 5. 22.06.2020 (poniedziałek; klasyfikacyjna); SP

 6. 30.06.2020 (wtorek, plenarna po zakończeniu roku szkolnego); PM, SP

 

 

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci przedszkolnych – termin ustala wychowawca grupy dostosowując go do rozkładu zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć