Losy Absolwentów

 

  Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu.


Drodzy Absolwenci!
Pragniemy podnosić jakość swojej pracy. Chcemy poznać opinie o naszej Szkole- jej funkcjonowaniu, nauczaniu i atmosferze.
Będziemy wdzięczni, gdy podzielicie się z nami informacjami o swoich dalszych losach edukacyjno-zawodowych. W tym celu serdecznie prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcielibyśmy wykorzystać do dalszej pracy.


     Co roku z uwagą przyglądamy się, jakie są losy absolwentów naszego Gimnazjum. Zanim tę decyzję podejmie każdy przyszły absolwent naszej placówki, korzysta on z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne są w tym wypadku również Dni Otwarte szkół ponadgimnazjalnych organizowane co roku w naszym mieście oraz Mini Targi szkół ponadgimnazjalnych, organizowane na terenie naszej szkoły przez doradcę zawodowego.

Zanim uczeń stanie się absolwentem szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum. A to zagadnienie wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie dokonują analizy wraz
z nauczycielami. Jest to jedno z wielu działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi daje szansę naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Uczymy uczniów właściwego rozplanowania czasu pracy oraz prawidłowego kodowania odpowiedzi.

  Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Sosnowcu oraz ze względu na komunikację publiczną w Dąbrowie Górniczej (głównie Licea Ogólnokształcące).

Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki.

Poniżej przedstawiamy analizę danych dotyczących czterech roczników naszych absolwentów.

 

Losy absolwentów Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu.

 

Rok szkolny

Liczba uczniów klas III ogółem

Liczba absolwentów

TYP SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2010/2011

 

 

19

 

19

 

7

37%

8

42%

4

21%

2011/2012

 

 

20

 

20

 

10

50%

8

40%

2

10%

2012/2013

 

13

 

 

12

6

50%

2

17%

4

33%

2013/2014

 

18

 

 

16

7

44%

7

44%

2

12%

2014/2015 9 9

4

 

45%

2

22%

3

33%

 

 

Dawid Surmik – absolwent 2001/2002

Tytuły i stopnie naukowe

 • 17 czerwca doktor 
 • 2010-obecnie doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN;
 • 2010 magister paleontologii,  Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Nagrody i stypendia

 • 2009-2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe

http://www.us.edu.pl/dawid-surmik

Mateusz Bochenek- absolwent 2008/2009

 • poseł na Sejm IX kadencji
 • Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca 
 • Asystent Marszałka Województwa Śląskiego w: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Asystent Prezydenta Miasta Sosnowca

 

Paulina Górecka- absolwentka 2011/2012

 • Nagroda – najlepsza absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć