Erasmus +

Projket w ramach Erasmus'a + KA1 - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej


Język obcy nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenia sie języka.

 

Projekt Język obcy nie całkiem obcy prowadzony jest w ZSO nr 11 w Sosnowcu od grudnia 2014. Zakończenie zaplanowano  na listopad 2016.

 

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są nauczyciele naszej szkoły, którzy poprzez cykl szkoleń m.in. z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych oraz nowych metod nauczania zdobędą kompetencje, które w przyszłości wpłyną na kształt oraz formę zajęć w naszej szkole. To z kolei przełoży się na uatrakcyjnienie i podniesienie jakości zajęć dydaktycznych, a w efekcie końcowym na polepszenie wyników w nauce naszych uczniów.

 

Międzynarodowy charakter szkoleń dla nauczycieli wpływa bezpośrednio na podwyższenie kompetencji językowych oraz interkulturowych nauczycieli. Ci z kolei przekazując swoim wychowankom te kluczowe we współczesnym świecie wartości przyczyniają się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów m.in w obszarze nauczania języków obcych.

 

Powyższe działania i ich rezultaty wpłyną na poprawę konkurencyjności naszej szkoły względem innych placówek edukacyjnych w regionie.

 

Zapraszamy na nasz blog [zobacz]


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
OGŁASZA NABÓR NA MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
„Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka”

 

1. Rekrutacja odbywa się w formie konkursu i obejmuje wszystkich nauczycieli Zespołu.

2. Kryteria oceny kandydatów:
a) kompleksowe strategiczne rozwiązania dla szkoły (jak, co chciałby zmienić i  dlaczego)
(0-3)
b) nauczyciel odbywający staż (0-3)
c) znajomość języka obcego (0-3)
d) ilość dotychczas odbytych szkoleń w kraju i za granicą oraz wykorzystanie wiedzy  
i umiejętności na gruncie szkoły (0-3)
e) zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw w ostatnich 5 latach (0-3)

3. Wymagane dokumenty:
- złożenie przez zainteresowanych listu motywacyjnego.

Temat kursu i miejsce ich  odbywania się:

a) Malta

THE PLAYGROUND CLASSROOM-PRIMARY TEACHING - 14 dni/ 06.07.07.2015

LANGUAGE LEARNING FUN AND GAMES -PRIMARY - 7 dni/06.07 - 11.07.2015

FLUENCY & ENGLISH LANG.DEV - 14 - dni/ 20.07-31.07.2015

b) Austria

UNTERRICHT IM BEWEGUNG - 14 dni/ 6.07-18.07.2015


Wymagane dokumenty należy składać do dnia 04.03.2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkół.

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie Zespołu w zakładce Erasmus+ do dnia  16.03.2015 r.

 Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Regulamin realizacji  projektu
„Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka ”

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
 2. W projekcie uczestniczyć mogą nauczyciele zatrudnieni ZSO nr 11 w Sosnowcu

Rekrutacja

Rekrutacja odbędzie się w dniach  02.03.2015-04.03.2015 oraz 07-10.03.2015
Komisja Rekrutacyjna w składzie: Joanna Żurek (dyrektor), Dorota Szewczyk (koordynator)
i Joanna Leś (nauczyciel) ogłosi wyniki rekrutacji na stronie zso11sosnowiec.edupage.org
Udział w kursie zostanie przyznany 4 nauczycielom szkoły, którzy spełnią wymogi formalne rekrutacji. Nauczyciele z niższą liczbą punktów zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Nauczyciel ubiegający się o udział w kursie musi spełniać następujące warunki:

a)    być zatrudnionym w szkole w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od września 2014 minimum do marca 2015 roku, przy wyjazdach w 2015 r. oraz być zatrudnionym w szkole w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od września 2015  minimum do marca 2016 roku, przy wyjazdach w 2016 r
b)    nie może przebywać na urlopie w trakcie trwania kursu
c)    musi zgłosić chęć uczestnictwa w kursie
d)    musi pozytywnie napisać test z języka angielskiego lub niemieckiego /jeśli wymagane

Realizacja działań projektu

 1. Po rekrutacji Komisja ogłosi wyniki na stronie internetowej Zespołu
 2. Nauczyciele podpiszą kontrakt – regulamin uczestnictwa w kursie
 3. Nauczyciele wezmą udział w spotkaniach przygotowujących do wyjazdu,
  w których zaprezentowane będą cele i działania kursu, a także przygotowanie kulturowe przed wyjazdem do kraju partnerskiego.
 4. Podczas kursu nauczyciele będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach przez wszystkie dni kursu (sprawdzone obecnością na zajęciach)
 5. Uczestnicy kursu będą dokonywać ewaluacji kursu w trakcie jego trwania
  i po jego zakończeniu
 6. Po zakończonym kursie uczestnicy będą zobowiązani do wypracowania rezultatu końcowego projektu oraz do zastosowania nowo poznanych metod i technik na własnych lekcjach (poparte zapisem w dzienniku, lekcje otwarte)
 7. Dyrektor szkoły podpisze z każdym uczestnikiem umowę, w której przedstawiony zostanie szczegółowy regulamin uczestnictwa w kursie i odpowiedzialność uczestnika w razie rezygnacji w kursu.
 8. Projekt finansuje koszty podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego uczestnika.

Wyniki naboru na kursy projektu „Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka”

 

Komisja ogłasza  w dniu 16.03.2015 r  wyniki  naboru na kursy w ramach projektu „Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka ”

Na kursy zakwalifikowały się następujące osoby:

 • p. Joanna Leś
 • p. Aleksandra Muszyńska
 • p. Żaneta Błaszczak
 • p. Dorota Szewczyk

p. Żaneta Błaszczak  na kurs THE PLAYGROUND CLASSROOM-PRIMARY TEACHING

p. Aleksandra Muszyńska na kurs  LANGUAGE LEARNING FUN AND GAMES -PRIMARY

p. Joanna Leś będzie na kurs  FLUENCY & ENGLISH LANG.DEV -

p. Dorota Szewczyk na kurs UNTERRICHT IM BEWEGUNG

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć