Nasze przedszkole Oferta edukacyjna Ogłoszenia Wydarzenia rok szkolny 2019/2020 KADRA PEDAGOGICZNA I GRUPY SUKCESY PRZEDSZKOLA Piszą o NAS Artykuły dla rodziców Kronika Przedszkolna KONKURSY Jadłospis Kontakt Zadania dla dzieci-zdalne nauczanie PROCEDURY - WAŻNE WYDARZENIA ROK SZKOLNY 2020/2021 REKRUTACJA

Przedszkole Miejskie nr 36

Nasze przedszkole

 

O NASZEJ PLACÓWCE ...

 

         Przedszkole Miejskie nr 36 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, przy ulicy Skwerowej 21.

        Nasza placówka usytuowana jest w spokojnej dzielnicy Sosnowca - Maczki, z dala od ruchliwych ulic i zgiełku miasta, w sąsiedztwie lasu i rzeki Biała Przemsza.

        Nowy budynek zapewnia wspaniałe warunki przestrzenne i pełną swobodę poruszania się.

        W przedszkolu znajdują się:

 • duże, słoneczne sale zabaw, odpowiednio wyposażone w sprzęt, mebelki, kąciki                    zainteresowań, przystosowane do danej grupy wiekowej (w salach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb dzieci);
 • sypialnia, w której młodsze dzieci mogą odpocząć,
 • a także plac zabaw, siłownię i ogród przedszkolny.

 

        Do sal prowadzą duże hole i korytarze. Przedszkole posiada także zaplecze gospodarcze, gabinet wicedyrektora, sekretariat oraz kuchnię oferującą smaczne i zdrowe posiłki. Wszyscy pracownicy dbają o wszechstronny i radosny rozwój każdego wychowanka, pragną aby dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, były radosne, szczęśliwe i chętnie do niego przychodziły.

        Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36

Statut_Przedszkole_Miejskie_nr_36.odt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYLWETKA ABSOLWENTA

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA TO DZIECI, KTÓRE:

 • posiadają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • są otwarte, twórcze i komunikatywne,
 • są samodzielne, kulturalne i potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, 
 • przestrzegają praw innych ludzi i zasad bezpieczeństwa,
 • szanują potrzeby i przekonania innych ludzi,
 • posiadają poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • mają wrażliwość estetyczną,
 • odczuwają radość związaną z obcowaniem z muzyką, plastyką, techniką, teatrem itp.,
 • są zainteresowane czytaniem i pisaniem,
 • potrafią pogodzić się z porażką i cieszyć powodzeniem,
 • nie boją się wystąpień publicznych,
 • wykazują inicjatywę w działaniu...

 

Przedszkole realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli - roli ucznia. Nauczyciele-wychowawcy kierują się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, a ich działania dydaktyczno-wychowawcze są tworzone w oparciu o podstawę programową 
wychowania przedszkolnego.


  Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

 1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
 2.  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

     W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 -13.00.

6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci, samorzutne zabawy indywidualne i w małych grupach, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.
 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I

8.00 - 9.00 - zabawy integrujące grupę, dydaktyczne, ruchowe, rozwijanie indywidualnych
zainteresowań dzieci; zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z religii, przygotowanie do śniadania

II

9.00 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 10:15 – zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową; wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:
zabawy dowolne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, obserwowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych

III

10:15 – 10.30 - II śniadanie

10.30 - 11.00 - sytuacje edukacyjne wymagające zaangażowania procesów poznawczych:z elementami różnych form ekspresji ruchowej, umuzykalniającej, plastycznej, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; zajęcia warsztatowe

IV

11.00 - 12.00 - pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.40 - obiad

V

12.40 – 13.00 - odpoczynek poobiedni poprzez słuchanie literatury dziecięcej, relaksację przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości, z zadań edukacyjnych ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, graficzne, zabawy w terenie 

~~~~~~~~

13.00 - 14.15 - zabawy i gry dydaktyczne według upodobań dzieci, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, usprawnienie funkcji słuchowej i wzrokowej, zabawy w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, swobodne zabawy z inicjatywy dzieci

14.15 - 14.30 - podwieczorek

14.30 - 16.00 - zabawy i gry dydaktyczne według upodobań dzieci; ćwiczenia gramatyczne
i słownikowe, usprawnianie funkcji wzrokowej i słuchowej, zabawy w małych zespołach według zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, swobodne zabawy z inicjatywy dzieci

15.30 - 17.00 - rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe

RAMOWY ROZKŁAD DNIA JEST REALIZOWANY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
ZGODNIE Z GODZINAMI PRACY GRUP PRZEDSZKOLNYCH.

 

 

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć