Doradca zawodowy

mgr Joanna Kozłowska

Doradca zawodowy w szkole:

 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno - zawodowe,
 • prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej,
 • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
 • inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
 • współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki /Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izba Rzemieślnicza,
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
 • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia spójności działań szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Co Ty i Twoi rodzice powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

Przez dziesiątki lat wyuczony zawód dawał ludziom utrzymanie, często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać się będzie dynamicznie, a my pracować będziemy nie tylko w wielu miejscach, ale i kilku zawodach. Temu służyć mają zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 roku.
Zapraszam do zapoznania się z informacjami na powyższy temat:

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=materialy_promocyjne/materialy 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
  ul. Skwerowa 21
  41-217 Sosnowiec
 • +48 32 2948142

Galeria zdjęć