• Plan Pracy szkoły 2020/21


    • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2020 r.

     Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

     Pierwsze śródrocze: 01.09.2020 - 29.01.2021

     Drugie śródrocze: 17.02.2021 - 25.06.2021

     Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 - 31.12.2020

     Ferie zimowe: 01.02.2021 - 14.02 .2021

     Przerwa wiosenna: 01.04.2021 - 06.04.2021

     Ferie letnie: 26.06.2021 - 31.08.2021

      

     Terminy egzaminu ósmoklasisty

     - język polski : - godz. 9.00- 25 maja 2021

     - matematyka : - godz. 9.00 - 26 maja 2021

     - język obcy nowożytny : - godz. 9.00 - 27 maja 2021

      

      

     DNI WOLNE USTAWOWO OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH (ZAJĘĆ LEKCYJNYCH) w r. szk.: 2020/2021

      

     Data

     Dzień tygodnia

     Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

     Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     01.11.2020

     niedziela

     Wszystkich Świętych

     ---------

      

     11.11.2020

     środa

     Narodowe Święto Niepodległości

      

     --------

     06.01.2021

     środa

     Święto Trzech Króli

     --------

     01.05.2021

     sobota

     1 Maja - Święto Pracy

     ___

      

      

     03.05.2021

      

      

     poniedziałek

      

     Święto Konstytucji

     3 Maja

      

     -----

      

     03.06.2021

      

      

     czwartek

      

     Boże Ciało

      

     04.06.2021 ( piątek)

      

      

     Do odwołania nie przewidujemy zebrań rodzicielskich na terenie szkoły.

     W ważnych sprawach, które wymagają osobistego kontaktu rodzica z nauczycielem, prosimy

     o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub przez e - dziennik. Nauczyciel w ustalonych godzinach będzie dyspozycyjny w szkole.

      

     Nauczyciele będą również prowadzić e-konsultacje dla rodziców.